Elnökség

               

Dr. VÉGH Ákos
elnök, alapító

Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., állategészségügyi szakmai marketing igazgató

E-mail: akos.vegh@maat.hu

1997-ben végzett állatorvosként Budapesten. Néhány év állatorvosi praxist követően a Fejér Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomáson helyezkedett el, ahol tizenegy évig az Állatvédelmi Osztály vezetője volt. Jelenleg az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. állategészségügyi szakmai marketing igazgatója. Igazgatási és járványügyi szakállatorvos posztgraduális diplomával rendelkezik, pillanatnyilag PhD tanulmányait folytatja, fő szakterülete a sertések jólléte. Utóbbi témából egyetemi előadásokat is tart. Hat évig oktatott állategészségügyet a Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskolában. Angolul és németül beszél, latin nyelvből szintén rendelkezik nyelvvizsgával.  Szabadidejét diplomás úszásoktatóként sporttal és gitározással tölti.
        

Dr. FODOR Kinga
alelnök

Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar, egyetemi adjunktus

 

E-mail: fodor.kinga@aotk.szie.hu

1997-ben szerzett állatorvos-doktori diplomát, 2006-ban pedig Ph.D. fokozatot. 1999 óta dolgozik az Állatorvos-tudományi Karon oktatóként és kutatóként. Fő kutatási területe a kisállatdietetika, és többek között az állatvédelem c. tantárgyat oktatja az Egyetemen. Rendszeresen publikál cikkeket állatorvosi és állattartói magazinokban, állatos weboldalakon, e mellett rendszeresen részt vesz kisállatos rendezvényeken, kiállításokon, ahol állattartási, állatorvosi tanácsokkal segíti az állattartókat. Több könyv, és könyvfejezet szerzője. Egyetemi munkája mellett rendszeresen végez állatvédelmi szakértői tevékenységet, valamint több állatkereskedés és állatház állatvédelmi és állategészségügyi szakmai felügyeletét is ellátja. 

 

Dr. PALLÓS László
főtitkár

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettes főállatorvosa, országos állatvédelmi főfelügyelő

E-mail: pallosl@nebih.gov.hu

1995-ben állatorvosként végzett az Állatorvos-tudományi Egyetemen. Ezt követően egyetemi tanársegédként dolgozott a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen. 2001-ben került a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba, ahol állatvédelmi referensként dolgozott. 2007-ben a megalakult Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóságán az Állatvédelmi Osztályt vezette. Jelenleg az MGSZH jogutódjaként megalakult NÉBIH keretein belül az Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese.

 


 

http://godolloihirek.hu/tartalom/tozserjanosszierektoronline.jpg

 

Dr. TŐZSÉR János
elnökségi tag

Szent István Egyetem, rektor

 

E-mail: tozser.janos@mkk.szie.hu

1986-ban okleveles agrármérnökként végzett a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen. 1988 óta vesz részt a Gödöllői Agrártudományi Egyetem és jogutóda oktató, kutató, szaktanácsadó tevékenységében. 1992-től 1996-ig a Szarvasmarha- és Juhtenyésztési Tanszéken egyetemi adjunktusként, 1996-tól 2004-ig egyetemi docens, tanszékvezetőként dolgozott. 2002-től 2006-ig egyetemi docensként, illetve egyetemi tanárként az Állattenyésztés-tudományi Intézet tanszékvezetőjeként tevékenykedett. Jelenleg a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Állattenyésztés-tudományi Intézetének igazgatója. Franciául és angolul beszél, 2007 óta az MTA doktora. 2013-tól a Szent István Egyetem rektora.

 http://godolloihirek.hu/tartalom/tozserjanosszierektoronline.jpg

 

Dr. JURKOVICH Viktor
elnökségi tag

Szent István Egyetem, Állathigiéniai, Állomány-egészségtani és Állatorvosi Etológiai Tanszék, tudományos munkatárs

 

E-mail: jurkovich.viktor@aotk.szie.hu  

1974-ben született. Állatorvos-doktori diplomáját az Állatorvostudományi Egyetemen (jelenleg SZIE ÁOTK) szerezte 1998-ban. 1999-től dolgozik a SZIE ÁOTK Állathigiéniai, Állomány-egészségtani és Állatorvosi Etológiai Tanszékén, ahol jelenleg tudományos munkatárs. PhD fokozatát 2007-ben szerezte tejelő tehenek takarmányozásának témaköréből. Kutatási területe a tejelő tehenek egyes egészségügyi problémái (anyagforgalmi betegségek, lábvégbetegségek), a különböző stresszorok hatásai tejelő tehenekben, és az állatjóllét egyes problémái tehenészetekben. Részt vesz az Állathigiénia és állomány-egészségtan c. tantárgy oktatásában, az Állatorvosi alkalmazott etológia tantárgyfelelős oktatója az angol nyelvű évfolyamon.

 


 

 

Dr. VETTER Szilvia
elnökségi tag

Nemzetgazdasági Minisztérium, főosztályvezető-helyettes

 

E-mail: szilvia.vetter@maat.hu

1983-ban született Budapesten. Felsőfokú tanulmányait az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, jogász szakon, és a BKÜF-en, nemzetközi kommunikáció szakon (közgazdász szakcsoport) végezte. Angol és német nyelvből felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik. A Nemzetgazdasági Minisztérium Sajtó- és Kommunikációs Főosztályán nemzetközi kommunikációért felelős sajtófőnök-helyettesként, majd sajtófőnökként dolgozott. Magyarország Európai Uniós soros elnöksége idején a Minisztérium kommunikációs képviselője volt. Jelenleg otthon neveli egy éves gyermekét, és a Szent István Egyetem PhD hallgatója. PhD dolgozatában az állatvédelmi előírások jogi és gazdasági aspektusait vizsgálja.