Bemutatkozás

MAGYAR ÁLLATVÉDELMI és ÁLLATJÓLLÉTI TÁRSASÁG

ALAPÍTÓ OKIRAT

Tekintettel arra, hogy

  • a bioszférában az emberiség és az állatvilág szükségszerű kölcsönhatásban él egymással,
  • e kölcsönhatásban az emberek tudatos tevékenysége alapvetően befolyásolja a természetes és mesterséges környezetben élő állatok jóllétét, valamint
  • az ember és az állatvilág évezredes együttélési formái a XX. század második felében jelentős társadalmi és technikai átalakulás és fejlődés miatt megváltoztak, ezért az állampolgárok, illetve fogyasztók ismeretei a természetes és mesterséges környezetben élő állatokról legtöbbször nem személyes megismerésből, tapasztalatszerzésből és kölcsönösen gyümölcsöző együttélésből származnak, hanem oktatási anyagokból és virtuális információforrásokból,

a Magyar Köztársaság Alkotmányának 63.§ (1) bekezdése valamint az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 1.§-a alapján alulírott nagykorú magyar állampolgárok, mint alapítók, a jelen okiratban rögzítettek szerint egyesületet alapítunk, melynek célja az ember állatokkal kapcsolatos tevékenységének hatásait és az állatok jóllétét vizsgáló magyar kutatások segítése, és a hazai és külföldi kutatási eredmények közérthető formában történő elérhetővé tétele a magyar társadalom és a szakemberek széles rétegei számára.

Az Egyesület neve: Magyar Állatvédelmi és Állatjólléti Társaság.

Az Egyesület jogállását, céljait, tevékenységét, tagságát, szervezeti felépítését, működését és gazdálkodási alapelveit az Alapszabály határozza meg.

Az Egyesület Budapesten, 2011. május 25-én megtartott alakuló gyűlésén mondta ki megalakulását és fogadta el az Egyesület Alapszabályát.